Top Ad

Ghostbusters: Frozen Empire 2024


แม้ว่าเรายังคงพูดถึงสิ่งที่เหลืออยู่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 เราก็ควรเริ่มตั้งตารอภาพยนตร์เรื่องใหญ่ของปี 2024 ด้วยเช่นกัน และหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเหล่านั้นคือภาคต่อ "Ghostbusters" ล่าสุด และต้องขอบคุณทีเซอร์ใหม่ ในที่สุดเราก็ได้ดูภาพยนตร์ตลกเหนือธรรมชาติเรื่อง “Ghostbusters: Frozen Empire” เป็นครั้งแรก

UPLOADED